Trainingen
MACHINEVEILIGHEID

Specialist elektrische uitrusting dynamische objecten volgens IEC 60204-1

In het kort

– Klassikaal, trainingscentrum Pilz Vianen
– 1 dag van 09.00-16.00 uur
– incl. lunch

Online
– 3 live online sessies
– Elk maximaal 2 uur van 10.00 tot 12.00 uur

Lesgeld
– Open inschrijving per deelnemer, klassikaal en online: 695,- euro per persoon
– Training op uw locatie: vraag een offerte aan

Inleiding
De training Specialist machineveiligheid van beweegbare kunstwerken geeft inzicht in belangrijke veiligheidsaspecten van dynamische objecten, zoals bruggen en sluizen, gespiegeld aan de Nederlandse en Europese wetgeving. Hierbij passeren de elementaire veiligheids- en gezondheidseisen (bijlage I van de machinerichtlijn 2006/42/EG), risicobeoordeling en CE markering de revue.

Inhoud
• Europese richtlijnen, waaronder de machinerichtlijn, EMC richtlijn en Laagspanningsrichtlijn;
• Europese geharmoniseerde normen en de relatie met de richtlijnen;
• Machinerichtlijn: belangrijke artikelen en bijlagen;
• De relatie machine en beweegbaar kunstwerk;
• Risicobeoordeling volgens ISO 12100;
• Stappenplan CE-markering;
• Inleiding besturingstechnische veiligheid, SIL en PL.

Leerdoelen
• De werking van Europese richtlijnen en geharmoniseerde normen uitleggen
• De globale opbouw van de machinerichtlijn samenvatten
• Een risicobeoordeling interpreteren
• De stappen naar een volledige CE-markering benoemen
• De begrippen SIL en PL in relatie tot veilige dynamische objecten uitleggen

Doelgroepen
• Projectmanagers
• Technisch adviseurs
• Technisch specialisten
• Objectdeskundigen
• Projectengineers

Voorkennis
Affiniteit met techniek is een pre.

Certificaat
Na het volgen van de volledige online training ontvangt u een certificaat van deelname in pdf-formaat.

Cursusmaterialen en – benodigdheden
Klassikaal: bij aanvang van de training ontvangt u alle benodigde lesmaterialen.
Online: na aanmelding ontvangt u een bevestiging met link, die u verwijst naar de webpagina van deze online training. Daar vindt u een duidelijke toelichting over deelname aan de online sessies, alle benodigde cursusmaterialen en praktische bijlagen.

Specialisatie en vervolgmogelijkheden voor experts
Ingenieursbureau IMPAKT biedt diverse verdiepende trainingen die naadloos aanlsuiten op de programma’s voor specialisten. Informeer naar de mogelijkheden.

Inschrijven


  • Bedrijfsgegevens algemeen

  • Gegevens deelnemer(s)
  • (komma gescheiden)
  • (komma gescheiden)
  • Dit nummer gebruiken we alleen in geval van onvoorziene omstandigheden

  • Overige gegevens
Menu