PROJECTEN

Toekomstbestendige infrastructurele objecten voor de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is één van de belangrijkste waterwegen van ons land en vormt het grootste deel van de nationale doorgaande vaarweg Rotterdam – Noord-Duitsland. De hoofdvaarweg is daarmee een belangrijke schakel in de Noord-Nederlandse economie. Door het toekomstbestendig maken van de Prinses Margrietsluis, de brug en verkeerspost te Lemmer en de brug te Spannenburg, wordt de vaarweg vlot en veilig gehouden en is ook in de toekomst de weg vrij voor meer transport over water.

Industriële Automatisering
Rijkswaterstaat en het Expert Team Machineveiligheid van Rijkswaterstaat hebben het expertteam van Impakt IB gevraagd een analyse te maken van de benodigde aanpassingen aan de Industriële Automatiserings-installatie van de objecten en de uitvoering hiervan, voor het mogelijk maken van Bediening op Afstand vanuit de verkeerspost te Lemmer. Impakt IB was verantwoordelijk voor ondersteuning bij het opleveren van een sluitend projectdossier en de CE-markering voor het systeem Beheer op Afstand (BopA), het doorvoeren van de daarbij benodigde wijzigingen aan de Industriële Automatiserings-installatie van de objecten en het laten aansluiten van de objecten op de landelijke netwerkinfrastructuur van Rijkswaterstaat.

Efficiënt en veilig beheer
Met dit goede resultaat wordt uiteindelijk voldaan aan de geldende wetgeving, de kaders van Rijkswaterstaat en de eisen van de opdrachtgever. Hiermee is een efficiënt en veilig beheer van het systeem BopA en van de infrastructurele objecten geborgd.

IMPAKT IB onderzoekt effect redundantie voorzieningen op beschikbaarheids- prestatie van 3BB
Onderzoek Van Brienenoordbrug