PROJECTEN

Onderzoeken Machineveiligheid voor de Prinses Marijkesluis en de Koninginnensluis

In het kader van de grootste onderhoudsopgave ooit van Rijkswaterstaat worden de Prinses Marijkesluis (Rijswijk) en de Koninginnensluis (Nieuwegein) binnenkort gerenoveerd. Deze renovatie betreft onder meer het aanpassen/vervangen van de elektrotechnische installatie en het reviseren/vervangen van de werktuigbouwkundige installaties. Ter voorbereiding op deze renovatie is inzicht op de opgave op het gebied van machineveiligheid nodig, waarvoor IMPAKT Ingenieursbureau is geselecteerd.

Uitgevoerde werkzaamheden
Als eerste heeft IMPAKT Ingenieursbureau voor het projectteam van Rijkswaterstaat de machinegrenzen van de beide sluiscomplexen in kaart gebracht, waarbij vervolgens een risicobeoordeling machineveiligheid conform ISO 12100 is uitgevoerd. Daarbij is ook een toets gedaan aan de essentiële eisen vanuit de Machinerichtlijn, om vast te stellen aan welke eisen in de toekomstige situatie (na renovatie) moet worden voldaan. Ook is gekeken in welke mate de complexen op dit moment aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen voldoen, en welke maatregelen hiervoor tijdens de renovatie nodig zijn. Daarnaast zijn voor beide sluiscomplexen projectadviezen uitgebracht omtrent de vraagstukken rondom substantiële wijziging en de rol van fabrikant hierin.

Resultaat
Met de oplevering van deze producten op het gebied van machineveiligheid is het projectteam van Rijkswaterstaat in staat gesteld om beide complexen na de geplande renovatie te laten voldoen aan de nieuwste richtlijnen voor machineveiligheid.

Machineveiligheid project Spooldersluis en -brug
IMPAKT IB onderzoekt effect redundantie voorzieningen op beschikbaarheids- prestatie van 3BB