PROJECTEN

Onderzoek Van Brienenoordbrug
Herbruikbaarheid van besturing, bediening en bewaking

In 2017 is in opdracht van Rijkswaterstaat door IMPAKT IB onderzoek gedaan naar de herbruikbaarheid van (onderdelen van) de besturing, bediening en bewakingsinstallatie (3B) van de Van Brienenoordbrug in Rotterdam. Op termijn gaat deze brug gerenoveerd worden. Daarvoor wilde Rijkswaterstaat een gedegen rapport dat de keuzes met betrekking tot aanpassing of vervanging van bestaande installaties (Logische Functie Vervullers) onderbouwt en waarin de juiste factoren afgewogen worden. De Logische Functie Vervullers moeten hierna toegepast kunnen worden in de nieuw ontwikkelde 3B en de aansluiting aan de verkeerscentrale via Uniform Koppelvlak Verkeers Centrale.

Uitgevoerde werkzaamheden

Na het opstellen van het plan van aanpak is op locatie een inspectie uitgevoerd. Mede op basis van de beoordeling van een expert is een adviesrapport opgesteld. Het rapport is toegespitst op het maken van keuzes om installatieonderdelen aan te passen of te vervangen. In het rapport zijn de volgende factoren afgewogen: tijd, geld (20%-raming), kwaliteit, bemensing en risico’s. Daarnaast is een multi-criteria analyse gemaakt voor een 4-tal scenario’s.

Bijzonderheden

Tijdens de grondige evaluatie in samenwerking met Rijkswaterstaat zijn nog niet eerder onderkende risico’s en noodzakelijke uitbreidingen aan de nog nieuw te ontwikkelen 3B aan het licht gekomen. Deze onderwerpen zijn ter plekke van mogelijke oplossingen en advies voorzien.

Resultaat

Op basis van het onderzoek heeft Rijkswaterstaat een gedegen besluit kunnen nemen. Rijkswaterstaat heeft een gedegen rapport dat als basis kan dienen voor andere, in de toekomst nog te renoveren bruggen.

Kenmerken van dit project

Opdrachtgever:Rijkswaterstaat Centrale Informatie Voorziening
Object:Van Brienenoordbrug, Rotterdam
Inhoud:Onderzoek herbruikbaarheid van besturing, bediening en bewaking Van Brienenoordbrug
Ingezette diensten IMPAKT:Industriële automatisering, Machineveiligheid
Opgeleverd resultaat:Adviesrapport
Datum aanvraag/oplevering:September 2017
Toekomstbestendige infrastructurele objecten voor de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
IMpuls-Programma Aanpak Kritieke Technische infrastructuur