PROJECTEN

Machineveiligheid project Spooldersluis en -brug

In het kader van het Vervangings- en Renovatieprogramma van Rijkswaterstaat wordt het Spooldersluiscomplex te Zwolle binnenkort gerenoveerd. Deze renovatie betreft onder meer het vervangen van de elektrotechnische installatie en het reviseren/vervangen van de werktuigbouwkundige installaties. Ter voorbereiding op deze renovatie is inzicht in de opgave op het gebied van machineveiligheid nodig, waarvoor Rijkswaterstaat de inzet van IMPAKT Ingenieursbureau heeft ingeschakeld.

Uitgevoerde werkzaamheden
Als onderdeel van de werkzaamheden heeft IMPAKT Ingenieursbureau voor het projectteam van Rijkswaterstaat een machineveiligheidsplan opgesteld waarin de activiteiten staan beschreven die tijdens het project nodig zijn voor machineveiligheid. Denk hierbij aan het uitvoeren van de risicobeoordeling machineveiligheid en de interactie met het Expertteam Machineveiligheid (ETMV) van Rijkswaterstaat. Vervolgens heeft IMPAKT Ingenieursbureau de machinegrenzen van het Spooldersluiscomplex in kaart gebracht en een risicobeoordeling machineveiligheid conform ISO 12100 uitgevoerd. Op basis van deze risicobeoordeling zijn projectadviezen gegeven over substantiële wijziging en de rol van fabrikant hierin. Ook is getoetst of de projectscope afdoende is om na renovatie te voldoen aan wet- en regelgeving.

Resultaat
Met de oplevering van deze producten op het gebied van machineveiligheid staat het projectteam van Rijkswaterstaat gesteld om het sluiscomplex na de geplande renovatie te laten voldoen aan de nieuwste richtlijnen voor machineveiligheid.

Onderzoeken Machineveiligheid voor de Prinses Marijkesluis en de Koninginnensluis