IMpuls-Programma Aanpak Kritieke Technische infrastructuur

Opmaat naar IMPAKT IB

Witteveen+Bos, RoyalHaskoningDHV en Pilz werkten de afgelopen jaren in opdracht van Rijkswaterstaat samen aan het programma IMPAKT; het IMpuls-Programma Aanpak Kritieke Technische infrastructuur. De samenwerkingspartners hebben de veiligheid en beveiliging van bijna alle complexe Nederlandse kunstwerken (onder andere beweegbare bruggen, sluizen en keringen) gecontroleerd en verbeterd.
Rijkswaterstaat initieerde IMPAKT in het kader van hun programma Beveiligd Werken Rijkswaterstaat (BWR). Doel van IMPAKT is om de automatisering en de (informatie-) beveiliging van infrastructurele kunstwerken aantoonbaar te verbeteren. IMPAKT behelst de veiligheid op verschillende onderdelen: asset management van de industriële automatisering, functionele veiligheid, fysieke veiligheid en cyber security. Daarvoor zijn de kunstwerken bezocht en getoetst.

Witteveen+Bos, RoyalHaskoningDHV en Pilz zijn betrokken bij de voorbereiding, het bezoek en de uitwerking van de maatregelen inclusief het inpassen van verbeteringen in bestaande onderhoudscontracten. Ook de algehele coördinatie ligt in handen van het samenwerkingsverband. In 2014 is gestart met de aanpak van het Hoofdwatersysteem. In 2015 is gestart met complexe kunstwerken van het Hoofdvaarwegennet en in 2016 tot en met 2017 is het Hoofdwegennet aangepakt.

IMPAKT Ingenieursbureau

Vanuit deze succesvolle samenwerking hebben de drie partijen besloten om hun ervaring, capaciteit en expertise te bundelen in een nieuw samenwerkingsverband: IMPAKT Ingenieursbureau (IB). De adviesbureaus Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz Nederland ondertekenden op 6 juni 2018 hiervoor een onderlinge overeenkomst. Hierdoor kunnen opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen gebruik blijven maken van de gecombineerde hoogwaardige kennis en gezamenlijke ervaring met industriële automatisering van bruggen, sluizen, tunnels en verkeerscentrales in Nederland.

Egbert Teunissen (sectordirecteur Witteveen+Bos) vertelt: “Op het gebied van industriële automatisering hebben wij met de IMPAKT partners binnen het programma Beveiligd Werken Rijkswaterstaat, dat eind 2017 werd afgerond, unieke ervaring opgedaan waar veel behoefte aan is in de markt. Gezien de opgaaf in de markt en het succes van de samenwerking, is deze overeenkomst voor alle drie de partijen een meer dan logische vervolgstap.”

Onderzoek Van Brienenoordbrug