PROJECTEN

IMPAKT IB onderzoekt effect redundantie voorzieningen op beschikbaarheidsprestatie van 3BB

Project: 3BB Evaluatie redundantie voorzieningen

In het hele land worden de komende jaren tientallen beweegbare bruggen en sluizen gemoderniseerd en geautomatiseerd. Rijkswaterstaat zet hierbij in op generieke bouwblokken, bijvoorbeeld het zogenaamde 3B-bruggen-bouwblok (3BB). De 3BB bestuurt alle dynamische functies in een brug, zoals de signalering, afsluitbomen en het aansturen van de brugvallen. Het bouwblok kan worden toegepast op vrijwel alle bruggen van Rijkswaterstaat en gebruik ervan zorgt voor voorspelbaar onderhoud, grotere betrouwbaarheid, minder storingen en de mogelijkheid om operators flexibeler in te zetten. De eerste brug die recent van een 3BB is voorzien, is de Wantijbrug bij Dordrecht die op 19 januari 2021 voor gebruik werd opengesteld.

Leerpunten
De evaluatie redundantie voorzieningen van het Besturing, Bediening en Bewaking bouwblok voor Bruggen (3BB) wordt gezien als evaluatie in het kader van de initiële “leer”-serie 3BB (ontwikkeling en toepassing voor enkele bruggen). Een van de leerpunten is dat de voorgeschreven en uitgewerkte redundantie-voorzieningen in de 3BB wel complexiteit toevoegen, maar dat de aantoonbare meerwaarde ten aanzien van het verhogen van de beschikbaarheid nog vraagtekens op roept.

Uitgevoerde werkzaamheden
De werkzaamheden van IMPAKT IB betroffen het kwantitatief inzichtelijk maken van het effect van de redundantie voorzieningen op de totale beschikbaarheidsprestatie van 3BB. Binnen deze werkzaamheden viel het uitbreiden van het beschikbaarheidsmodel dat is opgesteld aan de hand van de foutenboomsystematiek. Concrete voorbeelden van redundantie voorzieningen in de 3BB die beschouwd zijn: noodbediening en -besturing; IO-combinatie om vanuit beide besturingen dezelfde LFV te benaderen en aanvullende autonome hardware vergrendellaag.

Resultaat
Het resultaat van de uitgevoerde berekeningen geeft Rijkswaterstaat een goed inzicht in het effect van de redundantie voorzieningen op de beschikbaarheid. Hierdoor wordt zij in staat gesteld om gedegen besluiten te nemen in de doorontwikkelling van het bouwblok 3BB.

Onderzoeken Machineveiligheid voor de Prinses Marijkesluis en de Koninginnensluis
Toekomstbestendige infrastructurele objecten voor de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl