DIENSTEN

Machineveiligheid

Over het vakgebied
De veiligheid voor de gebruiker van het object staat centraal bij Machineveiligheid, vaak in één zin genoemd met functionele veiligheid. Bij machineveiligheid wordt de veiligheid met zogeheten ‘bronmaatregelen’ geborgd. Een voorbeeld van een bronmaatregel is een ‘fysieke afscherming’. Functionele veiligheid – als onderdeel van machineveiligheid – wordt toegepast wanneer fysieke afschermingen niet voldoende risicoreductie waarborgen.
Objecten zoals beweegbare bruggen, sluizen en tunnels staan in de openbare ruimte. Hierdoor moet in analyses altijd rekening gehouden worden met onvoorspelbaar gedrag van passanten en daarnaast iedereen die toegang heeft tot het object. Zoveel mogelijk maatregelen moeten worden genomen om dit onvoorspelbaar gedrag te ondervangen, zodat de risico’s beheersbaar zijn en het object veilig te gebruiken is.

Advisering
IMPAKT IB brengt door middel van een risico-inventarisatie de risico’s van het bedienen en gebruiken van objecten in kaart. Deze analyse vindt plaats op basis van de Machinerichtlijn of de Arbeidsmiddelenrichtlijn of in sommige gevallen beide. Welke richtlijn gebruikt wordt is afhankelijk van de leeftijd, de staat van het object en de impact van een gewenste aanpassing of onderhoud. Ieder in kaart gebracht risico krijgt een advies hoe dit risico te beheersen is. Bij dit advies worden de vigerende normen toegepast. Doordat de specialisten van IMPAKT IB zeer goed op de hoogte zijn van de geldende normen kunnen zij relatief gemakkelijk en snel toewerken naar werkbare en adequate oplossingen. Daarnaast zijn onze medewerkers CMSE (Certified Machinery Safety Expert) opgeleid.
Uiteraard kunnen wij ook helpen het realisatieproces in goede banen te leiden. Door het bundelen van onze professionele kennis en vaardigheden bij onderstaande disciplines kunnen wij organisaties integraal adviseren en ondersteunen.

Diensten
Wij bieden binnen het vakgebied machineveiligheid een veelvoud aan diensten aan.
Het uitvoeren van:

 • Ontwerp veiligheidsketens;
 • Risico inventarisaties en evaluaties | NEN-EN-ISO 12100/ NEN 6787;
 • Begeleiden van CE trajecten cf. machinerichtlijn (MRL2006/ 42/EG);
 • Objectdocumentatie inventarisaties (MoSCoW analyse/ op orde brengen (technisch dossier);
 • Project- en uitvoeringscoördinatie;
 • Beoordelen/ advies ‘substantiële wijziging’;
 • Machineveiligheidsinpecties en testen;
 • Stakeholder analyse;
 • Ontwerp validatie door middel van proces audits en document toetsen.

Het verzorgen van:

 • TÜV gecertificeerde opleiding CMSE;
 • Workshop machineveiligheid;

Het toepassen en uitwerken van:

 • Arbeidsmiddelenarboveiligheidsrichtlijnen (ARL)
 • Machinerichtlijn (MRL)
 • Landelijke Bruggen en sluizen standaard (LBS)
 • Reverse engineering;
 • Ontwerp validatie door middel van proces audits en document toetsen;
 • Engineering/ advies Bediening op Afstand (BopA).

Het opstellen van:

 • Functionele veiligheid documenten (FSP, SRS, HDS, SSRS);
 • Rapportages verificatie&validatie (V&V).
Meer informatie?

Overige diensten

null

null

null

null

null