IMPAKT Ingenieursbureau voor veilige kunstwerken (vervolg)

Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz Nederland werken samen aan veiligheid en beveiliging

In 2018 zijn Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz Nederland een samenwerking gestart onder de naam IMPAKT Ingenieursbureau. De partijen werken samen aan het verbeteren van de veiligheid en beveiliging van (onder andere) de automatisering van alle mogelijke kunstwerken. Onder de vlag van IMPAKT IB bundelen de organisaties de expertise die nodig is voor gespecialiseerde projecten. De grote mate van kennis, kunde en betrokkenheid is merkbaar vanaf het aanbestedings- en/of voorbereidingstraject tot en met de oplevering.

Historie

De samenwerking tussen de partijen startte in 2015 met een groot project voor Rijkswaterstaat. Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos voerde samen met Royal HaskoningDHV en Pilz Nederland voor Rijkswaterstaat het project IMPAKT uit. IMPAKT staat voor IMpuls-Programma Aanpak Kritieke Technische infrastructuur: het onderzoeken en verbeteren van de veiligheid en beveiliging van kritieke infrastructurele ‘kunstwerken’ als beweegbare bruggen en sluizen.

IMPAKT IB werkte met zogenaamde busjes: na de voorbereidende fase bezoekt een multidisciplinair team van ingenieurs en specialisten de kunstwerken om inspecties te verrichten. Zij schouwen de objecten, interviewen beheerders en testen ter plaatse de functionele veiligheid en kwetsbaarheid van de automatisering. Vervolgens stellen zij een uitvoeringsprogramma op om eventuele onvolkomenheden samen met de opdrachtgever op te lossen. Kenmerkend voor de samenwerking is dat de maatregelen ook daadwerkelijk binnen het programma worden uitgevoerd en in de uitvoeringsfase door het samenwerkingsverband worden begeleid.

Het project is medio 2018 opgeleverd. De samenwerking verliep zo succesvol en op meerdere vlakken werd de meerwaarde ervan onderstreept. Dit gaf aanleiding om over te gaan tot een formele samenwerking. Op 5 juni 2018 werd IMPAKT Ingenieursbureau een feit met de ondertekening van het samenwerkingsdocument.

Menu