DIENSTEN

Fysieke beveiliging

Over het vakgebied
Als het gaat om het beveiliging van uw digitale assets dan wordt de buitenste schil van de gelaagde beveiliging gevormd door de fysieke beveiliging van de locaties waar uw assets zich bevinden. Fysieke beveiliging begint al met het formuleren van strategische risico’s vanuit een risicomanagementfilosofie. Dit alles met als doel om vanuit een proactieve en integrale aanpak te komen tot een acceptabele beheersing van de beveiligingsrisico’s. Fysieke beveiliging dient dan ook een onderdeel te zijn van uw business continuity plan.

Advisering
IMPAKT-IB beschikt, op basis van de kennis en ervaring van de samenwerkende bedrijven, over specialisten die u kunnen helpen een beeld te krijgen van de huidige stand van zaken en welke risico’s u op dit gebied loopt. Zij kunnen u vervolgens adviseren welke maatregelen u kunt nemen om het risiconiveau tot een voor u acceptabel niveau terug te brengen.
Gaat u een nieuwe installatie realiseren dan zijn wij u graag van dienst vanaf het maken van de eisen op het gebied van beveiliging via het verwerken van die eisen in het ontwerp tot en met vaststellen dat u installatie is gerealiseerd conform het ontwerp en voldoet aan de eraan gestelde eisen. Op deze wijze kunnen wij u helpen de beveiliging integraal onderdeel van het ontwerp te laten zijn.
IMPAKT-IB kan u adviseren en ondersteunen om als organisatie ‘in control’ te zijn en/of te komen.

Diensten
Wij bieden binnen het vakgebied fysieke beveiliging een veelvoud aan diensten aan.
Het opstellen van:

 • Locatiebeveiligingsplan;
 • Sleutelplan;
 • Camera- en beveiligingsplan;
 • Integraal Securityplan, een mix van Organisatorische, Bouwkundige en Technische maatregelen;
 • Opstellen van specifieke security procedures;
 • Inspectieprogramma + training om security inspectie uit te voeren;
 • GAP analyse (gewenste situatie versus huidige vaststellen);
 • Nulmeting/ Quickscan Safety & Security via de Securityradar (QuickScan op fysieke, technische en organisatorische, mitigerende maatregelen);
 • Functioneel & technische specificaties (Bouwkundig & Technisch integratie);
 • Waarborgen kwaliteit tijdens het bouwproces.

Het uitvoeren van:

 • Inspecties (o.a. fysieke afscherming gebouwen);
 • Toegangsbeheer- en registratie;
 • Inbraakdetectie- en alarmopvolging;
 • Strategische site assessment test, dreigings- & risico analyse en locatie specifieke risico’s;
 • Omgeving / logistiek ontwerp gebouw & terrein (security architect);
 • Afhankelijkheidsanalyse;
 • Dreigingsanalyse;
 • Risicoanalyse;
 • Scenario & tijdspadanalyse.

Het verzorgen van:

 • Awareness trainingen.
Meer informatie?
null

null

null

null

null