DIENSTEN

Functionele veiligheid

Over het vakgebied
Functionele veiligheid wordt toegepast wanneer fysieke afschermingen (als onderdeel van machineveiligheid) niet voldoende risicoreductie waarborgen. Hierbij worden in de besturing veiligheidsketens opgenomen die voorkomen dat ongewenste acties of bewegingen in de installatie plaatsvinden of gestart kunnen worden. Veiligheidsketens moeten altijd gevalideerd worden op betrouwbaarheid en functionaliteit door middel van berekeningen en functionele testen.

Advisering
IMPAKT IB is gespecialiseerd in het in kaart brengen van kritische veiligheidsketens die de bedienaar ondersteunen in het veilig bedienen van het object en het valideren van de betrouwbaarheid van deze ketens.
De engineers van IMPAKT IB maken hiervoor een risicoanalyse die geënt is op de geldende normering (IEC 62061 of ISO 13849-1). Hiermee wordt de noodzakelijke betrouwbaarheid en functionaliteit van de veiligheidsketens bepaald. Om de bereikte betrouwbaarheid van de veiligheidsketens te valideren, wordt getoetst op de componentenkeuze, documentatie en proces. Wanneer blijkt dat dit proces onvoldoende gedocumenteerd is, kunnen wij door onze kennis en ervaring toch een inschatting geven van de behaalde veiligheid door het uitvoeren van testen en het maken van faalkansberekeningen volgens de geldende normen.

Daarnaast kunnen wij ook helpen het realisatieproces in goede banen te leiden. Door het bundelen van onze professionele kennis en vaardigheden bij onderstaande disciplines kunnen wij organisaties integraal adviseren en ondersteunen.

Diensten
Wij bieden binnen het vakgebied functionele veiligheid een veelvoud aan diensten aan.
Het uitvoeren van:

 • Quickscan Functionele Veiligheid;
 • Risico inventarisaties en evaluaties | NEN-EN-ISO 12100/ NEN 6787;
 • Begeleiden CE trajecten cf. machinerichtlijn (MRL2006/ 42/EG);
 • Uitgebreide Functionele Veiligheidstesten;
 • Project- en uitvoeringscoördinatie;
 • Ontwerp validatie door middel van proces audits en document toetsen.

Het opstellen van:

 • Ontwerp conform NEN-EN-IEC 62061 NEN-EN-ISO 13849;
 • Functionele veiligheid documenten (FSP, SRS, HDS, SSRS);
 • Testplannen en rapportages;
 • Stakeholder Analyses;
 • Ontwerp veiligheidsketens.

Het verzorgen van:

 • TÜV gecertificeerde opleiding CMSE;
 • Workshop Functionele veiligheid.

Het toepassen en uitwerken van:

 • Beoordelen/ advies ‘substantiële wijziging’;
 • Objectdocumentatie inventariseren (MoSCoW analyse/ op orde brengen (technisch dossier);
 • Verificatie door het uitvoeren van testen Reverse engineering;
 • Engineering/ advies Bediening op Afstand (BopA).
Meer informatie?

Overige diensten

null

null

null

null

null